Reputatie

Het spreekt vanzelf dat ons bedrijf zich niet bezighoud met handel in verboden schelpen en zich derhalve verre houdt van dubieuze praktijken waarmee snelle eenmalige winsten kunnen worden gemaakt.

Dit zou naast immoreel, ook buitengewoon dom zijn. De Nederlandse douane controleert alle binnenkomende schelpenzendingen buitengewoon intensief en overtredingen van de regels worden met inbeslagname en hoge boetes bestraft.  

Sandex heeft in de meer dan dertien jaar dat zij zich bezighoud met de handel in schelpen, niet alleen een grote expertise opgebouwd in kennis over de cites en budep regelgeving, maar ook kan zij bogen op een buitengewone reputatie, omdat er bij ons bij alle douanecontroles nimmer onrechtmatigheden zijn geconstateerd.